Příbramská teplárenská a.s.
Obecnická 269
261 01 Příbram

                                                              

                            
O nás Aktuality Kontakty Poruchy Odstávky Investice a rozvoj Doplňující informace
 

Vážení odběratelé, 

vzhledem k venkovním teplotám a vývoji počasí je dne 

24. 09. 2018 zahájena topná sezóna.

Na všech výměníkových stanicích jsou umístěny řídící jednotky, které regulují teplotu dodávaného média dle venkovní teploty a nedochází k přetápění objektů.Cena tepla od 1. 11. 2018

V Příbrami dne 25. 9. 2018

Vážení odběratelé,

 
jistě s velkým zájmem sledujete situaci v oblasti životního prostředí a jeho ochrany. Je všeobecně známo, že Evropská unie, jejímiž jsme členy, stanovuje priority, které se nás bezprostředně dotýkají. Jsou upřednostňována biopaliva a výroba elektrické energie ze sluneční a větrné energie na úkor využití energie z fosilních paliv, uhlí nevyjímaje. Proti tomuto nedomyšlenému trendu, který nejvýznamněji postihuje východoevropský region, je vedena rozsáhlá odborná kampaň a lze očekávat, že budoucí ekonomické dopady této energetické koncepce budou zmírněny individuálními úpravami pro východoevropský region.

Stávající dotační systém podporuje využívání biopaliv a výrobu elektrické energie z větru a solárního zdroje. Na dotace přispívají všichni odběratelé energií. Spalování uhlí je postupně zatěžováno trvalým zpřísňováním limitů na vypouštění látek do ovzduší vznikajících při výrobě tepelné a elektrické energie. K tomu se neustále snižuje i bezplatný přiděl tzv. povolenek na vypouštění oxidu uhlíku do ovzduší. Oxid uhlíku a zejména oxidy dusíku přitom vznikají i při spalování plynu, za tyto se však paradoxně zatím neplatí. Touto koncepcí jsou tedy někteří výrobci tepelné a elektrické energie nespravedlivě zvýhodněni. Lze očekávat, že toto pokřivení trhu bude v blízké budoucnosti narovnáno, ovšem musíme řešit aktuální situaci. Pro běžnou produkci Příbramské teplárenské nám přidělené množství emisních povolenek již nestačí, a proto budeme nuceni nakoupit v tomto roce, cca 132 000 kusů, za tržní cenu určovanou burzou těchto povolenek. Jejich cena se v současné době vyvíjí velmi nepříznivě, k čemuž přispívá i umělé stahování povolenek z trhu, což vede k převisu poptávky nad jejich nabídkou.

Situaci řešíme dlouhodobě celou řadou opatření, z nichž příkladmo informujeme, že v letním období, od konce května do poloviny září, provozujeme teplárnu v tzv. letním režimu, jehož podstatou je, že nevyrábíme žádnou elektrickou energii a kotle vyhříváme výhradně s využitím plynových hořáků. Přes neustálé zvyšování vstupních nákladů, dařilo se našemu podniku dosud udržet cenu tepla stanovenou v roce 2013

V současné době po shora popsaném skokovém nárůstu ceny emisních povolenek jsme však nuceni zvýšenou cenu za ně placenou promítnout do ceny tepelné energie, na což Vás v souladu s pokyny Energetického regulačního úřadu České republiky upozorňujeme. Věříme, že se jedná o dočasné opatření vyvolané netržními vlivy a administrativními rozhodnutími, která uměle deformují tržní prostředí a že dojde k akceptaci specifik jednotlivých členských států EU v oblasti energetiky. V tom případě by pochopitelně došlo k úpravě ceny tepla směrem dolů.

Na základě shora uvedeného Vám tedy oznamujeme, že od 1. listopadu 2018 stanovujeme cenu za tepelnou energii na 634,94 Kč/GJ bez DPH.

  
S úctou

 Ing. Jaroslav Hrabec

Výkonný ředitel

pověřený řízením PT a.s.

Přijmeme do pracovního poměru elektrikáře  - silnoproud

Požadavky: praxe

Nabízíme: závodní stravování, 5 týdnů dovolené

Nástup: ihned

CV zasílat na e-mail  nekolova@ptpb.cz


„CENTRÁLNÍ ZDROJ TEPLA  - ANO ČI NE“

Odkaz na on-line přenos setkání:

https://www.youtube.com/watch?v=GkjNDJ81kCI

 

Příbramská teplárenská a.s.                                                                                   tel.: 318 493 111, 101
Obecnická 269                                                                                                        fax: 318 627 767
261 01 Příbram                                                                                                        www.ptpb.cz, e-mail: ptas@ptpb
IČO: 46356550  DIČ: CZ46356550