Příbramská teplárenská a.s.
Obecnická 269
261 01 Příbram

                                                              

                            
O nás Aktuality Kontakty Poruchy Odstávky Investice a rozvoj Doplňující informace
 Odvolání plných mocí či jiných forem zmocnění k zastupování společnosti Energo Příbram, s.r.o.

Společnost Energo Příbram, s.r.o. (dříve MINCOM CZ, s.r.o.), IČO: 06122108, se sídlem Obecnická 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275501 (dále jen "Společnost") tímto odvolává všechny plné moci, zmocnění, či jakékoliv jiné formy zástupčího oprávnění, udělené před dnem 9.12.2019 k zastupování/jednání za Společnost v jakékoliv věci veškerým osobám, a to, aniž by tím Společnost uznávala platnost jakéhokoliv jednání, které zmocněnci za Společnost učinili.

Společnost tímto důrazně vyzývá všechny zmocněnce, aby nečinili žádné další úkony jménem Společnosti s tím, že pokud existuje nějaká věc, ve které dosud Společnost zastupovali a která nesnese odkladu, neprodleně kontaktovali jednatele Společnosti (kontaktní údaje jsou k dispozici níže).

Dále Společnost vyzývá k odevzdání veškerých listin a dokumentů, které zmocněnci získali v souvislosti se zastupováním Společnosti, a žádá o předložení seznamu všech právních jednání, které zmocněnec v zastoupení Společnosti učinil a dokladů k těmto právním jednání, případně informaci o tom, že zmocněnec za Společnost nijak právně nejednal.

Požadované doklady předejte k rukám jednatele.

JUDr. Tomáš Kapoun, jednatel

e-mail: tomas@ak-ks.cz

tel. 602 790 268
Vážení obchodní partneři,

 oznamujeme Vám, že  společnost MINCOM CZ, s.r.o., IČO: 061 22 108, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275501 mění název společnosti a adresu sídla společnosti  na:

 Energo Příbram, s.r.o.,  se sídlem Obecnická 269, Příbram VI–Březové Hory, 261 01 Příbram

 ostatní údaje zůstávají beze změn.

 


Vážení obchodní partneři,

oznamujeme Vám, že na základě kupní smlouvy o prodeji závodu úpadce uzavřené dne 30. června 2019 došlo k převodu obchodního závodu úpadce Příbramská teplárenská a.s., IČO: 463 56 550, se sídlem Obecnická 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, a jeho smluvních a obchodních pozic na společnost MINCOM CZ, s.r.o., IČO: 061 22 108, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275501.

 
Doručovací adresa:

 
MINCOM CZ, s.r.o.

Obecnická 269

261 01 Příbram


 

Příbramská teplárenská a.s.                                                                                   tel.: 318 493 111, 101
Obecnická 269                                                                                                        fax: 318 627 767
261 01 Příbram                                                                                                        www.ptpb.cz, e-mail: ptas@ptpb
IČO: 46356550  DIČ: CZ46356550